Blog Tính Lương

Entries for tag "luong-net-la-gi"

Lương GROSS-NET là gì? Bạn chọn loại lương nào?

Lương Gross-Net la gi

Đa số chúng ta (người lao động) trong cuộc đời này đều có công việc,  mỗi công việc thường được công ty trả lương vào đầu hoặc cuối tháng. Bạn là công nhân, kỹ sư, bác sĩ y tá hay giám đốc, bạn xứng đáng được nhận được vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng. Vậy bạn có nhận ra số tiền đó là lương Gross hay Net?


Lương Gross ...

Continue reading »