Blog Tính Lương

Entries for tag "902019nd-cp"

Danh sách vùng miền theo tỉnh thành áp dụng lương tối thiểu mới nhất 2020

Dưới đây là danh sách vùng miền theo tỉnh thành áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/1/2020 (địa bàn in đậm là thay đổi mới nhất).


Vùng 1

- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

- Các quận ...

Continue reading »